مردها مثل چی هستند؟

مردها مثل «مخلوط کن» هستند

در هر خانه یکی از آنها هست ولی نمیدانید به چه درد میخورد

مردها مثل «آگهی بازرگانی» هستند

حتی یک کلمه از چیزهائی را که میگویند نمیتوان باور کرد

مردها مثل «کامپیوتر» هستند

مردها مثل «سیمان» هستند

وقتی جائی پهنشان میکنی باید با کلنگ آنها را از جا بکنی

مردها مثل «طالع بینی مجلات» هستند

همیشه به شما میگویند که چه بکنید و معمولاً اشتباه می‌گویند

مردها مثل «باران بهاری» هستند

مردها مثل «نوزاد» هستند

در اولین نگاه شیرین و با مزه هستند اما خیلی زود از تمیز کردن و مراقبت از آنها خسته می‌شوید

 

 

/ 0 نظر / 16 بازدید