نحوه خونگیری

1. قبل از خونگیری دستهایتان را با آب ولرم بشوئید و وقتی دستهایتان را می شوئید آنها را کمی مالش دهید تا جریان خون در آنها بیش از حد قبلی باشد همانطور که قبلا اشاره شد لزومی ندارد قبل از انجام تست از الکل استفاده کنید. شستن با آب نیم گرم نیز کافی خواهد بود.

2. دست هایتان را به مدت نیم تا یک دقیقه از طرفین خودتان بیاندازید تا خون در قست پائین دستهایتان جمع شود. شما آن موقع متوجه می شوید که وقتی دستهایتان را می اندازید عروق وریدی برجسته می شوند. بعد از یک دقیقه به آهستگی دستها را تکان دهید این کار هم باعث می شود که مقدار خونی که به دستها می رسد بیشتر شود.

3. از سوزنی که برای خونگیری استفاده می کنید سعی کنید اندازه آن را در دفعات مختلف عوض کنید و همیشه از یک اندازه سوزن استفاده نکنید.

4. سعی کنید محلی را که سوزن می زنید در طرفین انتهای انگشتان باشد زیرا در این قسمت اعصاب کمتری وجود دارد و در نتیجه درد کمتری احساس می شود. از نوک انگشتان و از جاههایی که نزدیک به گوشه ناخن است استفاده نکنید چون در این نواحی عصب های گیرنده درد خیلی زیاد است و خونگیری از این قسمتها با درد زیادی همراه است.

5. مقدار خونی که شما جهت انجام آزمایش لازم دارید بایستی به اندازه کافی باشد. در دستگاه های قدیمی که خون بر روی نوار اندازه گیری گذاشته می شود باید به اندازه ای باشد که یک برجستگی در روی محل مخصوص نوار تست ایجاد کند سعی نکید خون را در آن قسمت بمالید بلکه تلاش کنید یک قطره خون را در محل مخصوص انجام تست بیاندازید تا یک حالت برجستگی ایجاد شود. مقدار زیاد یا کم خون در محل باعث می شود که میزان قند خونی که دستگاه نشان می دهد غیر طبیعی باشد. در دستگاه های جدید حالت مکنده گی تعبیه شده است که خون را می مکد. معمولا در این دستگاه ها بیش از اندازه خون مکیده نمی شود. ولی کمبود خون ممکن است باعث نشان دادن نتیجه غلط شود.

/ 0 نظر / 54 بازدید